-
Køb A/S

 

-

Køb af A/S

Når man køber et A/S, bør der forud for købet have været en grundig analyse af såvel "target"-selskabet som overtagelsesmodellen - med såvel advokat- som revisorbistand.

Eftersom køb af et aktieselskab næsten altid er forbundet med en vis risiko, bør man altid søge at begrænse risiciene væsentligt via et grundigt forarbejde fra såvel advokat, revisor samt eventuelle andre sagkyndige/specialister.

Et køb af et aktieselskab gennemløber typisk følgende faser:

  1. Indledende kontakt mellem køber og sælger.
  2. Køber bør hurtigst muligt sørge for at have rådgivere klar med spidskompetance inden for virksomhedsoverdragelse, herunder afklaring af aftalegrundlag mellem køber og rådgiverne.
  3. Præcisering af, hvilken strategi der ligger bag købers ønske om at erhverve en virksomhed.
  4. Tilvejebringelse af al indledende information om virksomheden.
  5. Drøftelser og forhandling med køber om rammevilkår.
  6. Forhandlinger.
  7. Indgåelse af betinget købsaftale.
  8. Due diligence.
  9. Endelig aftale
  10. Gennemførsel af handlen

Såfremt du står foran et køb af et selskab, kan du kontakte advokat Troels Wenzel Østergaard på telefon + 45 45 23 00 10 for en uformel drøftelse.

-